Hautaustoimisto vastaa yhteistyöstä viranomaisten kanssa. Huolehdimme hautausluvan myös tarvittaville tahoille.

Neuvonta on omaisille maksutonta.

Järjestely- ja asioidenhoitokulu on 100 – 180 euroa riippuen tehtävien laajuudesta ja järjestelyjen vaativuudesta. Tavallisin kokonaisuuden hoitaminen on 145 €.  Kun omainen tilaa valmiin palvelupaketin tai tekee tilauksen verkkokaupan kautta, järjestelykulu on 100 €.