Kun suruviesti saapuu, ei aina ole tiedossa, miten ja mistä aloittaa hautajaisjärjestelyt. Millaiset hautajaiset vainaja olisi halunnut? Miten vainaja olisi halunnut tulla haudatuksi? Hautajaiset järjestetään yleensä 1 – 4 viikon kuluttua kuolemasta.

Hoidamme hautaustoimistossamme kaikki käytännön hautajaisjärjestelyt puolestanne alkaen papin ja kirkon varaamisesta hautapaikkavarauksiin saakka. Omaisen hoitaessa osan varauksista itse, kokonaisvastuu hautajaisjärjestelyistä on meillä. Hoidamme kaikki hautaukseen liittyvät asiat pienimpiä yksityiskohtia myöten.

Olemme Kaarnassa teitä varten. Voitte soittaa meille niin usein kuin haluatte hautajaisjärjestelyjen aikana. Olemme myös aktiivisesti yhteydessä teihin puhelimitse ja sähköpostitse.

Tilauksen jälkeen saatte sähköpostiinne tilausvahvistuksen, johon voidaan tehdä muutoksia vielä hautajaisjärjestelyjen aikana.
Tuotteiden ja palveluiden hinnat ovat selvästi esillä sivuillamme, eikä perikunnalle tule odottamattomia kuluja.

Hautauslupa ja hautajaisten järjestäminen

Läheistänne hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen.
Hautaamista varten tarvitaan hautauslupa, joka toimitetaan hautauspaikkakunnan hautausmaan omistajalle. Jos vainaja tuhkataan, lupa esitetään krematorion omistajalle. Hautajaisjärjestelyt voitte aloittaa jo ennen hautausluvan saamista. Näin toimitaan myös kirkkoon kuulumattomien vainajien kanssa.

Hautajaisten järjestämiseen kuuluu yhteistyö viranomaisten kanssa, kuten hautausluvan eteenpäin lähettäminen viranomaisille sekä myös hautausluvan pyytäminen sairaalasta tai hoitokodista. Lisäksi hautajaisten järjestämiseen kuuluu siunausmuodon valinta omaisen kanssa ja kuljetuksien järjestäminen.

Neuvonta on asiakkaillemme maksutonta. Hautajaisjärjestely kulu on lähtökohtaisesti 100 euroa. Jos hautajaisjärjestelyt vaativat normaalia pidemmän ajan tai ovat vaativammat järjestelykulu voi olla 120 – 200 euroa.

Hautausedustajapalvelu
Hautausedustajapalvelun voitte varata tilauksen yhteydessä 120 €. Palvelun hintaan sisältyvät sekä ajoaika että edestakaiset matkat pääkaupunkiseudulla.  Hautausedustajamme on paikalla tukenanne ennen hautajaisten alkua ja tarkistaa, että kaikki tilatut kukat ovat tulleet ja käytännön asiat ovat kunnossa ennen hautajaisten alkua. Jos olette tilanneet käsiohjelman, niin tuomme ne samalla.

Kuolintodistus

Sairaala toimittaa kuolintodistuksen rekisteriviranomaisille virkateitse. Omainen saa kuolintodistuksen sairaalasta, vainajaa viimeiseksi hoitaneelta lääkäriltä, oikeuslääkäriltä tai kuolemansyyntutkinnasta vastaavalta poliisilta.
Hautaustoimisto ei tarvitse kuolintodistusta. Kuolintodistusta ei yleensä myöskään tarvita pankki- ja virastoasioinneissa.

Arkku- ja uurnahautaus

Arkku- ja uurnahautauksen siunaustilaisuuden kulku on hyvin samanlainen.
Uurnahautauksessa arkkua ei lasketa maahan vaan arkku jää joko siunaus- tai saattopaikalle tilaisuuden jälkeen tai arkku kannetaan hauta-autoon krematorioon siirtämistä varten.
Tuhkaaminen on nykyään yhä yleisempää pääkaupunkiseudulla. Henkilö on voinut eläessään esittää toiveen tuhkauksesta. Tuhkauurna voidaan haudata olemassa olevaan sukulaisen arkkuhautapaikkaan tai varata uusi hautapaikka. Tuhkauurna voidaan myös sijoittaa uurna- tai muistolehtoon. Myös sirottelu on mahdollista seurakunnan hallinnoimilla hautausmailla.

Arkku- tai maahautaus on mahdollinen uuteen hautapaikkaan, sukuhautaan tai omalle kotipaikkakunnalle. Jokaisella on oikeus hautapaikkaan kotipaikkakuntansa hautausmaalla riippumatta siitä, onko vainaja kuulunut seurakuntaan vai ei.

Kun kyseessä on sukuhauta tai hautaaminen omalle kotipaikkakunnalle, kannattaa ottaa selvää, onko arkkuhautaus mahdollinen. Kannattaa myös tarkistaa, että hautapaikka on tarkoitettu arkkuhautauksiin, haudan vapaiden paikkojen määrä ja milloin aiemmat vainajat on haudattu hautaan. Hautapaikassa voi olla myös sekä arkku- että uurnahautapaikkoja.

Siunaustilaisuuden jälkeen omaiset kantavat arkun kirkosta saattovaunuun, josta edetään hautapaikalle. Arkku voidaan myös antaa hauta-auton kuljetettavaksi toiselle hautausmaalle. Arkku voidaan myös ennen sitä kantaa autoon omaisten toimiessa kantajina. Tämän jälkeen pidetään mahdollisesti muistotilaisuus, johon lähiomainen esittää kutsun.

Uurnahautaus

Ennen uurnahautausta pidetään yleensä siunaus- tai saattotilaisuus. Krematoriosta omainen hakee uurnan, joka lasketaan hautaan lähiomaisten kanssa.
Tuhkauurnan voi sijoittaa muuallekin kuin seurakunnan hallinnoimalle hautausmaalle. Jos uurna haudataan tai tuhka sirotellaan kuolinpesän tai lähiomaisen omistamalle maa-alueelle, riittää tietona tontin rekisterinumero ja osoite. Mitään tunnistettavaa hautamuistomerkkiä ei saa kuitenkaan pystyttää.
Tuhka on haudattava tai pysyvästi sijoitettava yhteen paikkaan vuoden kuluttua tuhkauksesta. Krematoriolla on velvollisuus pitää kirjaa tuhkan hautauspaikasta.

Katso tästä valikoimiimme kuuluvia  Arkkuja ja Uurnia.

Hautajaiskutsu

Kutsu hautajaisiin voidaan esittää eri tavoilla. Jos saattoväki halutaan kutsua kuolinilmoituksella, laitetaan ilmoitus lehteen ennen hautajaisia. Kuolinilmoituksessa on kutsu hautaus- ja muistotilaisuuteen.
Jos hautajaisten saattoväki halutaan kutsua henkilökohtaisesti, laitetaan kuolinilmoitus mahdollisesti lehteen hautajaisten jälkeen.
Neuvomme teitä tarvittaessa kuolinilmoituksen laatimisessa.

Valokuvaus

Sovitaan valokuvauksesta. Järjestämme teille tarvittaessa valokuvaajan siunaustilaisuuteen.

Hautajaisten videolähetys

Poikkeusajan hautajaisissa joudutaan omaisten määrää rajoittamaan. Järjestämme videolähetyksen eli livestriimauksen kappelissa tai kirkossa niin sovittaessa, kysy lisää tästä palvelusta hautausneuvojalta. Sen avulla suurempi joukko sukulaisia ja ystäviä voi seurata tilaisuutta etänä. Tilaisuudesta jää muistoksi myös tallenne.

Hautajaiskulut

Hautajaiskulut koostuvat ensisijaisesti hautaustoimiston ja seurakunnan kuluista. Hautajaiskuluihin voidaan laittaa myös mm. surukukat, muistotilaisuuden pitopalvelukulut, ohjelmapalvelut, perunkirjoitus, hautakivi ja hautakivityöt. Hautauspalvelu Kaarna Oy lähettää laskun, kun sen tuotteet ja palvelut on toimitettu. Lasku osoitetaan perikunnalle.
Seurakunnan palveluihin kuuluvat haudan aukaisu, tuhkaus, hautapaikka-asiat ja mahdolliset tilavuokrat. Seurakunta ja krematorio lähettävät perikunnalle omat laskunsa, jotka liittyvät hautaamiseen ja/tai tuhkaamiseen. Kulut voivat olla 200 – 2000 €. Yksityisen krematorisäätiön kappelivuokrat ovat Hietaniemessä 160 € – 190 €.

Avustukset ja sosiaalitoimi

Avustukset: Selvitetään mahdolliset henkivakuutukset, eläkkeet ja hautausavustukset. Kannattaa ottaa yhteyttä myös Kelaan ja selvittää Kelan tuki omaisen kuoltua (perhe-eläke).
Sosiaalitoimi: Hautajaiset maksetaan kuolinpesän varoista. Jos kuolinpesällä ei ole tarpeeksi varoja tai kuolinpesä on varaton, omaiset voivat hakea sosiaalitoimelta  avustusta hautajaiskuluihin. Lisätietoja voi kysyä hautausneuvojaltamme.

Muistomerkki

Valitaan uusi muistomerkki tai sovitaan kaiverruksista jo haudalla olevaan kiveen.

Kantajat

Arkkuhautaus: Mikäli arkku kannetaan hautaan laskemista varten, tulee kantajia olla kuusi miestä tai naista. Mikäli vainaja ei ole painava, voi neljä kantajaa riittää.
Uurnahautaus: Omaiset voivat kantaa arkun hauta-autoon tilaisuuden päätyttyä, ja hauta-auto jatkaa siitä krematorioon.
Hautauspalvelu Kaarnalta voi tiedustella ja tilata kantajapalvelua, jos saattoväessä ei ole tarpeeksi kantajia.
Pyydättehän erillisen ohjeen arkun kantamisesta tarvittaessa hautausneuvojaltamme.

Perunkirjoitus

Kaikki hautajaisiin liittyvät kuitit ja laskut kannattaa säästää perunkirjoitusta varten.
Perunkirjoitus pitää toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.
Hautauspalvelu Kaarnan palveluihin kuuluvat myös perunkirjoitukset, jäämistöositukset ja perinnönjaot.
Perunkirjoituksesta kannattaa ottaa yhteyttä meihin jo hyvissä ajoin.
Hinnat, aikaperusteinen asianajopalkkiomme on 159,00 euroa. Palkkion kokonaissummaa laskettaessa pyöristetään käytetty aika seuraavaan täyteen 15 minuuttiin.

Lue lisää perunkirjoituksesta.

Vertaistukiryhmät

Sururyhmät
Nuoret lesket
Työikäisten leskien ja leskiperheiden vertaistukiryhmät

Käpy ry
Lapsikuolemaperheet

Huoma
Henkirikoksen uhrien läheiset ry

Surunauha
Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille

Mielenterveysseura
Täältä löydätte tietoa, harjoituksia ja tukea elämän eri tilanteisiin.

Olemme apunanne surun kohdatessa

Ota yhteyttä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia

Tuula Solmela Hautausneuvoja, asiakaspalvelu

Puhelin 0500 406408 asiakaspalvelu@hautauspalvelukaarna.fi

Yksi puhelinsoitto riittää – me hoidamme loput.

Tai pyydä tarjous Vastaamme yhden arkipäivän sisällä