Tilauksen sopimusehdot

Hautauspalvelu Kaarna Oy myy hautauspalveluita yksityishenkilöille Suomessa. Tuotteiden ja palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.Tilatessasi sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin tilauksen sopimusehtoihin.

Hautauspalveluiden tilaaminen

Asiakkaan tulee ilmoittaa kaikki tilauksen kannalta oleelliset tiedot tilaajasta, vainajasta ja muusta tilaamiseen liittymiseen vaikuttavista asioista tilauslomakkeessa, puhelimitse tai tapaamisella. Asiakkaan tulee varmistua tietojen oikeellisuudesta, sillä virheellisten tietojen antaminen voi johtaa lisäkustannuksiin, esimerkiksi jos vainajan pituus tai paino on ilmoitettu suullisesti tai kirjallisesti virheellisesti.

Hautauspalvelu Kaarna Oy ei ole vastuussa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista mistään vahingoista, jotka eivät johdu Hautauspalvelu Kaarna Oy:n toiminnasta.

Tuotteet ja palvelut tilataan soittamalla, sähköpostilla, verkkokaupan kautta tai tapaamisella.

Hautauspalvelu Kaarna Oy lähettää laskun, kun sen tuotteet ja palvelut on toimitettu. Lasku lähetetään PDF-laskuna sähköpostiin tai pyydettäessä paperilaskuna (6 €).

Kaikki asiakastiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä tietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen ottamiseen käsittelyyn ja toimitukseen tai laskun jatkokäsittelyyn ellei erikseen toisin mainita.

Hautaustoimiston vastuu
Tilaaja vakuuttaa, että hänellä on lakiperusteinen oikeus tai oikeus valtuutuksen nojalla päättää vainajan hautajaisjärjestelyistä. Hautaustoimisto ei vastaa siitä, jos tilaajalla ei ole edellä mainittua oikeutta tai valtuutusta.

Peruutus
Mikäli Hautauspalvelu Kaarna Oy ei ole vielä laittanut tilausta eteenpäin asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista, tilauksen voi peruttaa puhelimitse.